تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Mifa F2 BLUETOOTH

اسپیکر قابل حمل Mifa مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Mifa F2 BLUETOOTH

اسپیکر قابل حمل Mifa مدل

کد فنی : 15150160493 2583

مشخصات عمومی

برند: Mifa
مدل: F2 BLUETOOTH
Mifa F2 BLUETOOTH

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

اسپیکر قابل حمل Mifa مدل

Mifa F2 BLUETOOTH

اسپیکر قابل حمل Mifa مدل