کمپین سیب شانس

Creative SOUND BLASTER AUDIGY RX
Creative SOUND BLASTER AUDIGY RX
Creative SOUND BLASTER AUDIGY RX
Creative SOUND BLASTER AUDIGY RX0
Creative SOUND BLASTER AUDIGY RX1
Creative SOUND BLASTER AUDIGY RX2

کارت صدا سوند بلاستر آِودیگی آر ایکس کریتیو

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Creative SOUND BLASTER AUDIGY RX

کارت صدا سوند بلاستر آِودیگی آر ایکس کریتیو

کد فنی : 15150200051 1885

مشخصات عمومی

برند:

Creative

مدل:

SOUND BLASTER AUDIGY RX

Creative SOUND BLASTER AUDIGY RX

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت صدا سوند بلاستر آِودیگی آر ایکس کریتیو

Creative SOUND BLASTER AUDIGY RX

کارت صدا سوند بلاستر آِودیگی آر ایکس کریتیو