Lenovo A319 P0RQ002CAE
Lenovo A319 P0RQ002CAE
Lenovo A319 P0RQ002CAE
Lenovo A319 P0RQ002CAE0
Lenovo A319 P0RQ002CAE1
Lenovo A319 P0RQ002CAE2

تلفن هوشمند 4گیگابایت lenovo مدل A319 P0RQ002CAE

مشخصات برجسته

  • کد رجیستری

مشاهده سایر مشخصات
تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lenovo A319 P0RQ002CAE

تلفن هوشمند 4گیگابایت lenovo مدل A319 P0RQ002CAE

کد فنی : 15150250088 2710

مشخصات عمومی

برند:

Lenovo

سری:

A319

مدل:

P0RQ002CAE

سایر مشخصات

کد رجیستری:
Lenovo A319 P0RQ002CAE

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تلفن هوشمند 4گیگابایت lenovo مدل A319 P0RQ002CAE

Lenovo A319 P0RQ002CAE

تلفن هوشمند 4گیگابایت lenovo مدل A319 P0RQ002CAE