Apple IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A
Apple IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A
Apple IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A
Apple IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A0
Apple IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A1
Apple IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A2

تلفن هوشمند 16گیگابایت Apple مدل IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A

مشخصات برجسته

  • کد رجیستری

مشاهده سایر مشخصات
تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Apple IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A

تلفن هوشمند 16گیگابایت Apple مدل IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A

کد فنی : 15150250023 2288

مشخصات عمومی

برند:

Apple

سری:

IPHONE 6

مدل:

MG5X2LL/A- MG482LL/A

سایر مشخصات

کد رجیستری:
Apple IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تلفن هوشمند 16گیگابایت Apple مدل IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A

Apple IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A

تلفن هوشمند 16گیگابایت Apple مدل IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A