تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Apple MG5X2LL/A- MG482LL/A IPHONE 6
Apple MG5X2LL/A- MG482LL/A IPHONE 6
Apple MG5X2LL/A- MG482LL/A IPHONE 6

تلفن هوشمند 16گیگابایت Apple مدل IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.

مشخصات برجسته

  • کد رجیستری
مشاهده سایر مشخصات
Apple MG5X2LL/A- MG482LL/A IPHONE 6

تلفن هوشمند 16گیگابایت Apple مدل IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A

کد فنی : 15150250023 2288

مشخصات عمومی

برند: Apple
سری: IPHONE 6
مدل: MG5X2LL/A- MG482LL/A

سایر مشخصات

کد رجیستری:
Apple MG5X2LL/A- MG482LL/A IPHONE 6

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

تلفن هوشمند 16گیگابایت Apple مدل IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A

Apple MG5X2LL/A- MG482LL/A IPHONE 6

تلفن هوشمند 16گیگابایت Apple مدل IPHONE 6 MG5X2LL/A- MG482LL/A