HP HP Scanjet G4010
HP HP Scanjet G40100

اسکنر جی 4010 اچ پی

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
HP HP Scanjet G4010

اسکنر جی 4010 اچ پی

کد فنی : 15150190083 2594

مشخصات عمومی

برند:

HP

مدل:

HP Scanjet G4010

HP HP Scanjet G4010

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

اسکنر جی 4010 اچ پی

HP HP Scanjet G4010

اسکنر جی 4010 اچ پی