جشنواره 100دانه یاقوت

HP Scanjet 5590
HP Scanjet 55900

اسکنر 5590 اس اچ اچ پی

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
HP Scanjet 5590

اسکنر 5590 اس اچ اچ پی

کد فنی : 15150190080 2550

مشخصات عمومی

برند:

HP

مدل:

Scanjet 5590

HP Scanjet 5590

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

اسکنر 5590 اس اچ اچ پی

HP Scanjet 5590

اسکنر 5590 اس اچ اچ پی