فروش ویژه تبلت

D-Link
D-Link0

روتر وایرلس دی آی آر- 600 ام دی لینک

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
D-Link

روتر وایرلس دی آی آر- 600 ام دی لینک

کد فنی : 15150210301 1822

مشخصات عمومی

برند:

D-Link

D-Link

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

روتر وایرلس دی آی آر- 600 ام دی لینک

D-Link

روتر وایرلس دی آی آر- 600 ام دی لینک