تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

K-net KP-N1061 24PORT CAT5
K-net KP-N1061 24PORT CAT5
K-net KP-N1061 24PORT CAT5

پچ پنل کی پی- ان1061 24 پورت کت 5 کی نت

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
K-net KP-N1061 24PORT CAT5

پچ پنل کی پی- ان1061 24 پورت کت 5 کی نت

کد فنی : 15150210311 2351

مشخصات عمومی

برند: K-net
مدل: KP-N1061 24PORT CAT5
K-net KP-N1061 24PORT CAT5

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

پچ پنل کی پی- ان1061 24 پورت کت 5 کی نت

K-net KP-N1061 24PORT CAT5

پچ پنل کی پی- ان1061 24 پورت کت 5 کی نت