جشنواره 100دانه یاقوت

Geil EVO POTENZA GPR432GB2400C15QC
Geil EVO POTENZA GPR432GB2400C15QC
Geil EVO POTENZA GPR432GB2400C15QC0
Geil EVO POTENZA GPR432GB2400C15QC1

رم 32گیگابایت مارک Geil مدل EVO POTENZA GPR432GB2400C15QC

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Geil EVO POTENZA GPR432GB2400C15QC

رم 32گیگابایت مارک Geil مدل EVO POTENZA GPR432GB2400C15QC

کد فنی : 15150070766 2149

مشخصات عمومی

برند:

Geil

سری:

EVO POTENZA

مدل:

GPR432GB2400C15QC

Geil EVO POTENZA GPR432GB2400C15QC

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

رم 32گیگابایت مارک Geil مدل EVO POTENZA GPR432GB2400C15QC

Geil EVO POTENZA GPR432GB2400C15QC

رم 32گیگابایت مارک Geil مدل EVO POTENZA GPR432GB2400C15QC