آخر هفته طلایی

Geil GPR416GB2666C15QC EVO POTENZA
Geil GPR416GB2666C15QC EVO POTENZA

رم کامپیوتر 16گیگابایت مارک Geil مدل EVO POTENZA GPR416GB2666C15QC

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Geil GPR416GB2666C15QC EVO POTENZA

رم کامپیوتر 16گیگابایت مارک Geil مدل EVO POTENZA GPR416GB2666C15QC

کد فنی : 15150070768 2151

مشخصات عمومی

برند: Geil
سری: EVO POTENZA
مدل: GPR416GB2666C15QC
Geil GPR416GB2666C15QC EVO POTENZA

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

رم کامپیوتر 16گیگابایت مارک Geil مدل EVO POTENZA GPR416GB2666C15QC

Geil GPR416GB2666C15QC EVO POTENZA

رم کامپیوتر 16گیگابایت مارک Geil مدل EVO POTENZA GPR416GB2666C15QC