کمپین سیب شانس

Geil EVO Leggera GEL38GB1600C11SC
Geil EVO Leggera GEL38GB1600C11SC0

رم 8گیگابایت مارک Geil مدل EVO Leggera GEL38GB1600C11SC

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Geil EVO Leggera GEL38GB1600C11SC

رم 8گیگابایت مارک Geil مدل EVO Leggera GEL38GB1600C11SC

کد فنی : 15150070750 1406

مشخصات عمومی

برند:

Geil

سری:

EVO Leggera

مدل:

GEL38GB1600C11SC

Geil EVO Leggera GEL38GB1600C11SC

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

رم 8گیگابایت مارک Geil مدل EVO Leggera GEL38GB1600C11SC

Geil EVO Leggera GEL38GB1600C11SC

رم 8گیگابایت مارک Geil مدل EVO Leggera GEL38GB1600C11SC