Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14
Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14
Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14
Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C140
Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C141
Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C142

رم کامپیوتر 8گیگابایت مارک Corsair مدل Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14

رم کامپیوتر 8گیگابایت مارک Corsair مدل Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14

کد فنی : 15150070790 2841

مشخصات عمومی

برند:

Corsair

سری:

Vengeance LPX

مدل:

CMK8GX4M1A2400C14

Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

رم کامپیوتر 8گیگابایت مارک Corsair مدل Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14

Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14

رم کامپیوتر 8گیگابایت مارک Corsair مدل Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14