Corsair Vengeance CMY8GX3M2A2400C11
Corsair Vengeance CMY8GX3M2A2400C11
Corsair Vengeance CMY8GX3M2A2400C110
Corsair Vengeance CMY8GX3M2A2400C111

رم 8گیگابایت مارک Corsair مدل Vengeance CMY8GX3M2A2400C11

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Corsair Vengeance CMY8GX3M2A2400C11

رم 8گیگابایت مارک Corsair مدل Vengeance CMY8GX3M2A2400C11

کد فنی : 15150070773 2153

مشخصات عمومی

برند:

Corsair

سری:

Vengeance

مدل:

CMY8GX3M2A2400C11

Corsair Vengeance CMY8GX3M2A2400C11

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

رم 8گیگابایت مارک Corsair مدل Vengeance CMY8GX3M2A2400C11

Corsair Vengeance CMY8GX3M2A2400C11

رم 8گیگابایت مارک Corsair مدل Vengeance CMY8GX3M2A2400C11