Corsair CMY8GX3M2A2400C11 Vengeance
Corsair CMY8GX3M2A2400C11 Vengeance

رم 8گیگابایت مارک Corsair مدل Vengeance CMY8GX3M2A2400C11

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Corsair CMY8GX3M2A2400C11 Vengeance

رم 8گیگابایت مارک Corsair مدل Vengeance CMY8GX3M2A2400C11

کد فنی : 15150070773 2153

مشخصات عمومی

برند: Corsair
سری: Vengeance
مدل: CMY8GX3M2A2400C11
Corsair CMY8GX3M2A2400C11 Vengeance

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

رم 8گیگابایت مارک Corsair مدل Vengeance CMY8GX3M2A2400C11

Corsair CMY8GX3M2A2400C11 Vengeance

رم 8گیگابایت مارک Corsair مدل Vengeance CMY8GX3M2A2400C11