تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Canon IP2700
Canon IP2700

پرینتر جوهر افشان Canon مدل IP2700

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Canon IP2700

پرینتر جوهر افشان Canon مدل IP2700

کد فنی : 15150150282 2401

مشخصات عمومی

برند: Canon
مدل: IP2700
Canon IP2700

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

پرینتر جوهر افشان Canon مدل IP2700

Canon IP2700

پرینتر جوهر افشان Canon مدل IP2700