تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Coolermaster RS-600-ACAB-D3
Coolermaster RS-600-ACAB-D3

پاور Coolermaster مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Coolermaster RS-600-ACAB-D3

پاور Coolermaster مدل

کد فنی : 15150760237 2143

مشخصات عمومی

برند: Coolermaster
مدل: RS-600-ACAB-D3
Coolermaster RS-600-ACAB-D3

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

پاور Coolermaster مدل

Coolermaster RS-600-ACAB-D3

پاور Coolermaster مدل