Coolermaster MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM2
Coolermaster MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM2
Coolermaster MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM2
Coolermaster MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM20
Coolermaster MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM21
Coolermaster MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM22

پاور 850وات Coolermaster مدل MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM2

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Coolermaster MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM2

پاور 850وات Coolermaster مدل MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM2

کد فنی : 15150760228 2146

مشخصات عمومی

برند:

Coolermaster

سری:

MASTER SILENT PRO M2 850W

مدل:

RS-850-SPM2

Coolermaster MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM2

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

پاور 850وات Coolermaster مدل MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM2

Coolermaster MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM2

پاور 850وات Coolermaster مدل MASTER SILENT PRO M2 850W RS-850-SPM2