جشنواره 100دانه یاقوت

K-net 100M U.T.P
K-net 100M U.T.P
K-net 100M U.T.P0
K-net 100M U.T.P1

کابل K-NET CAT6

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
K-net 100M U.T.P

کابل K-NET CAT6

کد فنی : 15150210338 2833

مشخصات عمومی

برند:

K-net

مدل:

100M U.T.P

K-net 100M U.T.P

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کابل K-NET CAT6

K-net 100M U.T.P

کابل K-NET CAT6