جشنواره 100دانه یاقوت

K-net 305M U.T.P
K-net 305M U.T.P
K-net 305M U.T.P0
K-net 305M U.T.P1

کابل K-NET CAT5e UTP

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
K-net 305M U.T.P

کابل K-NET CAT5e UTP

کد فنی : 15150210339 2832

مشخصات عمومی

برند:

K-net

مدل:

305M U.T.P

K-net 305M U.T.P

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کابل K-NET CAT5e UTP

K-net 305M U.T.P

کابل K-NET CAT5e UTP