تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

D-Link DNS-1200-05
D-Link DNS-1200-05

ذخیره ساز تحت شبکه D-Link مدل DNS-1200-05

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
D-Link DNS-1200-05

ذخیره ساز تحت شبکه D-Link مدل DNS-1200-05

کد فنی : 15161111134 2852

مشخصات عمومی

برند: D-Link
مدل: DNS-1200-05
D-Link DNS-1200-05

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

ذخیره ساز تحت شبکه D-Link مدل DNS-1200-05

D-Link DNS-1200-05

ذخیره ساز تحت شبکه D-Link مدل DNS-1200-05