Creative
Creative

قاب CREATIVE ZEN STONE PLUS

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Creative

مشخصات فنی mp3/mp4players Creative

کد فنی : 15150010671 1765

مشخصات عمومی

برند: Creative