Petra
Petra0

گیرنده دیجیتال یو اس بی مینی دی وی بی - تی پترا

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Petra

گیرنده دیجیتال یو اس بی مینی دی وی بی - تی پترا

کد فنی : 15150091165 2473

مشخصات عمومی

برند:

Petra

Petra

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

گیرنده دیجیتال یو اس بی مینی دی وی بی - تی پترا

Petra

گیرنده دیجیتال یو اس بی مینی دی وی بی - تی پترا