تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Genius NX-6500
Genius NX-6500
Genius NX-6500

موس بیسیم Genius مدل NX-6500

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Genius NX-6500

موس بیسیم Genius مدل NX-6500

کد فنی : 15150140337 2121

مشخصات عمومی

برند: Genius
مدل: NX-6500
Genius NX-6500

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

موس بیسیم Genius مدل NX-6500

Genius NX-6500

موس بیسیم Genius مدل NX-6500