Corsair GAMING SABRE
Corsair GAMING SABRE
Corsair GAMING SABRE0
Corsair GAMING SABRE1

موس سیمی Corsair مدل GAMING SABRE

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Corsair GAMING SABRE

موس سیمی Corsair مدل GAMING SABRE

کد فنی : 15150140386 2992

مشخصات عمومی

برند:

Corsair

سری:

GAMING

مدل:

SABRE

Corsair GAMING SABRE

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

موس سیمی Corsair مدل GAMING SABRE

Corsair GAMING SABRE

موس سیمی Corsair مدل GAMING SABRE