جشنواره 100دانه یاقوت

Samsung LS19H325NSCHD
Samsung LS19H325NSCHD
Samsung LS19H325NSCHD0
Samsung LS19H325NSCHD1

مانیتور 18.5اینچی Samsung مدل LS19H325NSCHD

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Samsung LS19H325NSCHD

مانیتور 18.5اینچی Samsung مدل LS19H325NSCHD

کد فنی : 15150130434 2966

مشخصات عمومی

برند:

Samsung

مدل:

LS19H325NSCHD

Samsung LS19H325NSCHD

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مانیتور 18.5اینچی Samsung مدل LS19H325NSCHD

Samsung LS19H325NSCHD

مانیتور 18.5اینچی Samsung مدل LS19H325NSCHD