آخرین ماجراجوی قرن

LG 29UM68-P
LG 29UM68-P
LG 29UM68-P
LG 29UM68-P0
LG 29UM68-P1
LG 29UM68-P2

مانیتور 29اینچی LG مدل 29UM68-P

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
LG 29UM68-P

مانیتور 29اینچی LG مدل 29UM68-P

کد فنی : 15150130477 2461

مشخصات عمومی

برند:

LG

مدل:

29UM68-P

LG 29UM68-P

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مانیتور 29اینچی LG مدل 29UM68-P

LG 29UM68-P

مانیتور 29اینچی LG مدل 29UM68-P