کمپین سیب شانس

LG 22MP55HQ
LG 22MP55HQ
LG 22MP55HQ
LG 22MP55HQ
LG 22MP55HQ0
LG 22MP55HQ1
LG 22MP55HQ2
LG 22MP55HQ3

مانیتور 21.5اینچی LG مدل 22MP55HQ

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
LG 22MP55HQ

مانیتور 21.5اینچی LG مدل 22MP55HQ

کد فنی : 15150130442 2053

مشخصات عمومی

برند:

LG

مدل:

22MP55HQ

LG 22MP55HQ

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مانیتور 21.5اینچی LG مدل 22MP55HQ

LG 22MP55HQ

مانیتور 21.5اینچی LG مدل 22MP55HQ