Asus VE228TR
Asus VE228TR
Asus VE228TR
Asus VE228TR0
Asus VE228TR1
Asus VE228TR2

مانیتور 21.5اینچی Asus مدل VE228TR

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus VE228TR

مانیتور 21.5اینچی Asus مدل VE228TR

کد فنی : 15150130478 2371

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

VE228TR

Asus VE228TR

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مانیتور 21.5اینچی Asus مدل VE228TR

Asus VE228TR

مانیتور 21.5اینچی Asus مدل VE228TR