جشنواره 100دانه یاقوت

Kingmax 4GB microSDHC C4 4
Kingmax 4GB microSDHC C4 40

مموری کارت Kingmax مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Kingmax 4GB microSDHC C4 4

مموری کارت Kingmax مدل

کد فنی : 15150270977 2507

مشخصات عمومی

برند:

Kingmax

مدل:

4GB microSDHC C4 4

Kingmax 4GB microSDHC C4 4

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مموری کارت Kingmax مدل

Kingmax 4GB microSDHC C4 4

مموری کارت Kingmax مدل