تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Adata AUSDH16GUICL10-RA1
Adata AUSDH16GUICL10-RA1

مموری کارت Adata مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Adata AUSDH16GUICL10-RA1

مموری کارت Adata مدل

کد فنی : 15150270936 2096

مشخصات عمومی

برند: Adata
مدل: AUSDH16GUICL10-RA1
Adata AUSDH16GUICL10-RA1

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مموری کارت Adata مدل

Adata AUSDH16GUICL10-RA1

مموری کارت Adata مدل