کمپین سیب شانس

MSI H61M-P20
MSI H61M-P20
MSI H61M-P20
MSI H61M-P20
MSI H61M-P20
MSI H61M-P200
MSI H61M-P201
MSI H61M-P202
MSI H61M-P203
MSI H61M-P204

مادربرد MSI DDR3 مدل H61M-P20

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
MSI H61M-P20

مادربرد MSI DDR3 مدل H61M-P20

کد فنی : 15150111189DEL 439

مشخصات عمومی

برند:

MSI

مدل:

H61M-P20

MSI H61M-P20

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد MSI DDR3 مدل H61M-P20

MSI H61M-P20

مادربرد MSI DDR3 مدل H61M-P20