Gigabyte GIGABYTE H61M-S2P REV 3.0
Gigabyte GIGABYTE H61M-S2P REV 3.0
Gigabyte GIGABYTE H61M-S2P REV 3.0
Gigabyte GIGABYTE H61M-S2P REV 3.0
Gigabyte GIGABYTE H61M-S2P REV 3.0
Gigabyte GIGABYTE H61M-S2P REV 3.0

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل GIGABYTE H61M-S2P REV 3.0

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Gigabyte GIGABYTE H61M-S2P REV 3.0

مشخصات فنی Gigabyte GIGABYTE H61M-S2P REV 3.0

کد فنی : 15150111283DEL 441

مشخصات عمومی

برند: Gigabyte
مدل: GIGABYTE H61M-S2P REV 3.0