جشنواره 100دانه یاقوت

Gigabyte GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.0
Gigabyte GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.0
Gigabyte GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.0
Gigabyte GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.00
Gigabyte GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.01
Gigabyte GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.02

مادربرد Gigabyte DDR4 مدل GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.0

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Gigabyte GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.0

مادربرد Gigabyte DDR4 مدل GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.0

کد فنی : 15150111406 2269

مشخصات عمومی

برند:

Gigabyte

مدل:

GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.0

Gigabyte GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.0

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Gigabyte DDR4 مدل GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.0

Gigabyte GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.0

مادربرد Gigabyte DDR4 مدل GA-X99-SOC CHAMPION REV 1.0