Gigabyte GA-P85-D3T REV 1.0
Gigabyte GA-P85-D3T REV 1.0
Gigabyte GA-P85-D3T REV 1.0
Gigabyte GA-P85-D3T REV 1.00
Gigabyte GA-P85-D3T REV 1.01
Gigabyte GA-P85-D3T REV 1.02

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل GA-P85-D3T REV 1.0

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Gigabyte GA-P85-D3T REV 1.0

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل GA-P85-D3T REV 1.0

کد فنی : 15150111402 2095

مشخصات عمومی

برند:

Gigabyte

مدل:

GA-P85-D3T REV 1.0

Gigabyte GA-P85-D3T REV 1.0

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل GA-P85-D3T REV 1.0

Gigabyte GA-P85-D3T REV 1.0

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل GA-P85-D3T REV 1.0