آخر هفته طلایی

Gigabyte GA-G41MT-S2PT
Gigabyte GA-G41MT-S2PT
Gigabyte GA-G41MT-S2PT

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل GA-G41MT-S2PT

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Gigabyte GA-G41MT-S2PT

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل GA-G41MT-S2PT

کد فنی : 15150111141 2243

مشخصات عمومی

برند: Gigabyte
مدل: GA-G41MT-S2PT
Gigabyte GA-G41MT-S2PT

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل GA-G41MT-S2PT

Gigabyte GA-G41MT-S2PT

مادربرد Gigabyte DDR3 مدل GA-G41MT-S2PT