Asus Z97-PRO GAMER
Asus Z97-PRO GAMER
Asus Z97-PRO GAMER

مادربرد Asus DDR3 مدل Z97-PRO GAMER

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus Z97-PRO GAMER

مادربرد Asus DDR3 مدل Z97-PRO GAMER

کد فنی : 15150111411 2304

مشخصات عمومی

برند: Asus
مدل: Z97-PRO GAMER
Asus Z97-PRO GAMER

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Asus DDR3 مدل Z97-PRO GAMER

Asus Z97-PRO GAMER

مادربرد Asus DDR3 مدل Z97-PRO GAMER