جشنواره 100دانه یاقوت

Asus Z97-K/USB3.1
Asus Z97-K/USB3.1
Asus Z97-K/USB3.1
Asus Z97-K/USB3.10
Asus Z97-K/USB3.11
Asus Z97-K/USB3.12

مادربرد Asus DDR3 مدل Z97-K/USB3.1

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus Z97-K/USB3.1

مادربرد Asus DDR3 مدل Z97-K/USB3.1

کد فنی : 15150111412 2312

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

Z97-K/USB3.1

Asus Z97-K/USB3.1

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Asus DDR3 مدل Z97-K/USB3.1

Asus Z97-K/USB3.1

مادربرد Asus DDR3 مدل Z97-K/USB3.1