جشنواره 100دانه یاقوت

Asus Z170-DELUXE
Asus Z170-DELUXE
Asus Z170-DELUXE0
Asus Z170-DELUXE1

مادربرد Asus DDR4 مدل Z170-DELUXE

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus Z170-DELUXE

مادربرد Asus DDR4 مدل Z170-DELUXE

کد فنی : 15150111430 3000

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

Z170-DELUXE

Asus Z170-DELUXE

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Asus DDR4 مدل Z170-DELUXE

Asus Z170-DELUXE

مادربرد Asus DDR4 مدل Z170-DELUXE