Asus X99-DELUXE/U3.1
Asus X99-DELUXE/U3.1
Asus X99-DELUXE/U3.1
Asus X99-DELUXE/U3.10
Asus X99-DELUXE/U3.11
Asus X99-DELUXE/U3.12

مادربرد Asus DDR4 مدل X99-DELUXE/U3.1

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus X99-DELUXE/U3.1

مادربرد Asus DDR4 مدل X99-DELUXE/U3.1

کد فنی : 15150111407 2293

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

X99-DELUXE/U3.1

Asus X99-DELUXE/U3.1

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Asus DDR4 مدل X99-DELUXE/U3.1

Asus X99-DELUXE/U3.1

مادربرد Asus DDR4 مدل X99-DELUXE/U3.1