کمپین سیب شانس

Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 10
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 11
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 12
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 13
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 14

مادربرد Asus DDR3 مدل SABERTOOTH Z97 MARK 1

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1

مادربرد Asus DDR3 مدل SABERTOOTH Z97 MARK 1

کد فنی : 15150111361DEL 835

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

SABERTOOTH Z97 MARK 1

Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Asus DDR3 مدل SABERTOOTH Z97 MARK 1

Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1

مادربرد Asus DDR3 مدل SABERTOOTH Z97 MARK 1