Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1

مادربرد Asus DDR3 مدل SABERTOOTH Z97 MARK 1

(2)
تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1

مشخصات فنی Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1

کد فنی : 15150111361DEL 835

مشخصات عمومی

برند: Asus
مدل: SABERTOOTH Z97 MARK 1