Asus H170 PRO GAMING
Asus H170 PRO GAMING
Asus H170 PRO GAMING
Asus H170 PRO GAMING
Asus H170 PRO GAMING0
Asus H170 PRO GAMING1
Asus H170 PRO GAMING2
Asus H170 PRO GAMING3

مادربرد Asus DDR4 مدل H170 PRO GAMING

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus H170 PRO GAMING

مادربرد Asus DDR4 مدل H170 PRO GAMING

کد فنی : 15150111437 2981

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

H170 PRO GAMING

Asus H170 PRO GAMING

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Asus DDR4 مدل H170 PRO GAMING

Asus H170 PRO GAMING

مادربرد Asus DDR4 مدل H170 PRO GAMING