Asus B85M-G
Asus B85M-G
Asus B85M-G
Asus B85M-G0
Asus B85M-G1
Asus B85M-G2

مادربرد Asus DDR3 مدل B85M-G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus B85M-G

مادربرد Asus DDR3 مدل B85M-G

کد فنی : 15150111404 2094

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

B85M-G

Asus B85M-G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Asus DDR3 مدل B85M-G

Asus B85M-G

مادربرد Asus DDR3 مدل B85M-G