Asus B150 PRO GAMING D3
Asus B150 PRO GAMING D3
Asus B150 PRO GAMING D3
Asus B150 PRO GAMING D3

مادربرد Asus DDR3 مدل B150 PRO GAMING D3

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus B150 PRO GAMING D3

مادربرد Asus DDR3 مدل B150 PRO GAMING D3

کد فنی : 15150111433 2997

مشخصات عمومی

برند: Asus
مدل: B150 PRO GAMING D3
Asus B150 PRO GAMING D3

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Asus DDR3 مدل B150 PRO GAMING D3

Asus B150 PRO GAMING D3

مادربرد Asus DDR3 مدل B150 PRO GAMING D3