Asus B150-PLUS D3
Asus B150-PLUS D3
Asus B150-PLUS D3
Asus B150-PLUS D30
Asus B150-PLUS D31
Asus B150-PLUS D32

مادربرد Asus DDR3 مدل B150-PLUS D3

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus B150-PLUS D3

مادربرد Asus DDR3 مدل B150-PLUS D3

کد فنی : 15150111435 2988

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

B150-PLUS D3

Asus B150-PLUS D3

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Asus DDR3 مدل B150-PLUS D3

Asus B150-PLUS D3

مادربرد Asus DDR3 مدل B150-PLUS D3