کمپین سیب شانس

Asus A68HM-E
Asus A68HM-E
Asus A68HM-E
Asus A68HM-E
Asus A68HM-E
Asus A68HM-E0
Asus A68HM-E1
Asus A68HM-E2
Asus A68HM-E3
Asus A68HM-E4

مادربرد Asus DDR3 مدل A68HM-E

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus A68HM-E

مادربرد Asus DDR3 مدل A68HM-E

کد فنی : 15150111403 2091

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

A68HM-E

Asus A68HM-E

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

مادربرد Asus DDR3 مدل A68HM-E

Asus A68HM-E

مادربرد Asus DDR3 مدل A68HM-E