تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Asus CX014H TAICHI 31
Asus CX014H TAICHI 31
Asus CX014H TAICHI 31

لپ تاپ ی Asus TAICHI 31 مدل CX014H

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus CX014H TAICHI 31

لپ تاپ ی Asus TAICHI 31 مدل CX014H

کد فنی : 15150172485 94

مشخصات عمومی

برند: Asus
سری: TAICHI 31
مدل: CX014H
Asus CX014H TAICHI 31

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

لپ تاپ ی Asus TAICHI 31 مدل CX014H

Asus CX014H TAICHI 31

لپ تاپ ی Asus TAICHI 31 مدل CX014H