کمپین سیب شانس

Asus TAICHI 31 CX014H
Asus TAICHI 31 CX014H
Asus TAICHI 31 CX014H
Asus TAICHI 31 CX014H0
Asus TAICHI 31 CX014H1
Asus TAICHI 31 CX014H2

لپ تاپ ی Asus TAICHI 31 مدل CX014H

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus TAICHI 31 CX014H

لپ تاپ ی Asus TAICHI 31 مدل CX014H

کد فنی : 15150172485 94

مشخصات عمومی

برند:

Asus

سری:

TAICHI 31

مدل:

CX014H

Asus TAICHI 31 CX014H

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

لپ تاپ ی Asus TAICHI 31 مدل CX014H

Asus TAICHI 31 CX014H

لپ تاپ ی Asus TAICHI 31 مدل CX014H