آخرین ماجراجوی قرن

Gigabyte K7100
Gigabyte K7100
Gigabyte K71000
Gigabyte K71001

کیبورد سیمی Gigabyte مدل K7100

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Gigabyte K7100

کیبورد سیمی Gigabyte مدل K7100

کد فنی : 15150100301 2203

مشخصات عمومی

برند:

Gigabyte

مدل:

K7100

Gigabyte K7100

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیبورد سیمی Gigabyte مدل K7100

Gigabyte K7100

کیبورد سیمی Gigabyte مدل K7100