آخرین ماجراجوی قرن

Corsair GAMING K70 RGB
Corsair GAMING K70 RGB
Corsair GAMING K70 RGB
Corsair GAMING K70 RGB
Corsair GAMING K70 RGB
Corsair GAMING K70 RGB0
Corsair GAMING K70 RGB1
Corsair GAMING K70 RGB2
Corsair GAMING K70 RGB3
Corsair GAMING K70 RGB4

کیبورد سیمی Corsair مدل GAMING K70 RGB

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Corsair GAMING K70 RGB

کیبورد سیمی Corsair مدل GAMING K70 RGB

کد فنی : 15150100311 2993

مشخصات عمومی

برند:

Corsair

سری:

GAMING

مدل:

K70 RGB

Corsair GAMING K70 RGB

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیبورد سیمی Corsair مدل GAMING K70 RGB

Corsair GAMING K70 RGB

کیبورد سیمی Corsair مدل GAMING K70 RGB