OCZ Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G
OCZ Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G
OCZ Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G
OCZ Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G0
OCZ Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G1
OCZ Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G2

حافظه SSD اینترنال 120گیگابایت OCZ مدل Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
OCZ Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G

حافظه SSD اینترنال 120گیگابایت OCZ مدل Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G

کد فنی : 15150080583 2764

مشخصات عمومی

برند:

OCZ

سری:

Vertex 460A

مدل:

VTX460-25SAT3-120G

OCZ Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 120گیگابایت OCZ مدل Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G

OCZ Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G

حافظه SSD اینترنال 120گیگابایت OCZ مدل Vertex 460A VTX460-25SAT3-120G