کمپین سیب شانس

OCZ VERTEX 460A 25SAT3-240G
OCZ VERTEX 460A 25SAT3-240G
OCZ VERTEX 460A 25SAT3-240G
OCZ VERTEX 460A 25SAT3-240G0
OCZ VERTEX 460A 25SAT3-240G1
OCZ VERTEX 460A 25SAT3-240G2

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل VERTEX 460A 25SAT3-240G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
OCZ VERTEX 460A 25SAT3-240G

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل VERTEX 460A 25SAT3-240G

کد فنی : 15150080524 2068

مشخصات عمومی

برند:

OCZ

سری:

VERTEX 460A

مدل:

25SAT3-240G

OCZ VERTEX 460A 25SAT3-240G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل VERTEX 460A 25SAT3-240G

OCZ VERTEX 460A 25SAT3-240G

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل VERTEX 460A 25SAT3-240G